Vad hände i Swedtrain under ett annorlunda år?

År 2020 blev onekligen tufft för samhället så väl som för våra medlemsföretag i och med pandemins intåg. Därför är vi mycket glada över det stora engagemanget som funnits i föreningen trots alla förändringar som året inneburit för många av er. Så här mot jul börjar det bli dags att sammanfatta året som gott och det har, trots pandemin, inneburit roliga möten och mycket planer för framtiden.

Möten – både fysiska och digitala

Under året har Swedtrains medlemmar träffats fysiskt såväl som digitalt. Efter att ha ställt om årsmötet till digitalt började vi planera för en mingeldag som en start på hösten. I augusti rådde sensommarvärme när vi sparkade igång hos WSP i Stockholm och till vår stora glädje var samtliga platser fyllda (enligt gällande riktlinjer), dagen var fylld av flera spännande föreläsningar med en festlig avslutning på deras takterrass.

Som ett steg i att öka medlemsnyttan i föreningen beslutade sig också styrelsen för att öppna upp våra styrelsemöten för fler medlemmar att kunna påverka och medverka. Det första mötet hölls i Euromaints lokaler i Solna, också känd som norra Europas största bangård. På detta möte fick vi även besök av SÄPO som informerade om hotbilden mot svensk järnväg.

Året avslutade med ett digitalt höstmöte med tid avsatt för interaktion mellan medlemmarna och intressanta seminarier på temat digitalisering.

Järnvägsdagen 2021

Järnvägsdagen är ett uppskattat evenemang med ett värdefullt tillfälle att skapa nätverk och att mötas inom branschen vilket vi såg var svårt att ersätta med ett digitalt evenemang. Vår ambition var att genomföra Järnvägsdagen enligt plan men istället ser vi nu mycket fram emot 24 november 2021 då vi alla förhoppningsvis får mötas igen kring den viktiga järnvägen med ett fullspäckat program.

Praktikprogrammet

Målet var hela tiden att genomföra praktikprogrammet, men det hade aldrig gått om inte våra deltagande företag hade samordnat och engagerat sig i frågan som de gjorde. Sommaren 2020 genomförde Swedtrain sitt andra praktikprogram tillsammans med företagen Atkins, MTR Tech, SWECO, Alstom och WSP. I programmet fick sex studenter möjligheten att besöka företagen men också arbeta kring årets projekt där de fick i uppgift att undersöka hur Covid-19 påverkat järnvägsbranschen men också studera och komma med förslag på olika lösningar. På grund av pandemin och restriktionerna på företagen varvades programmet med hemarbete och vissa företagsbesök. Projektet mynnade ut i två stycken rapporter som vi har skrivit mer om här och här. Dessutom har praktikanterna Pauline Korssell, Joar Forsberg, Ormia Abdullah ,  Simon Wikström, Alma Bäckman  och  Aron Norén skrivit egna inlägg om sina tankar kring praktikprogrammet.

Är du eller någon du känner intresserad av att söka nästa år? Anmäl dig då till vår maillista så får du info när ansökan öppnar.

Debattartiklar och remissvar

I år har Swedtrain skrivit remissvar såväl som debattartiklar. I höst publicerade SvD vår debattartikel om den elektrifierade järnvägen, den tog sin utgångspunkt i det uppdrag regeringen gav Trafikverket om ”att inleda planering för en utbyggnad av elvägar längs det statliga vägnätet”.

Swedtrain har dessutom svarat på remissen om framtidens järnvägsunderhåll och just nu håller vi på med vårt remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037, något som alla medlemmar blivit inbjudna att ge input till. På den senare remissen deltar vi även idag i ett webbsänt remissmöte med infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Examenspriset

Bild: Julia Johansson

Swedtrains examensarbetstävling syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor. Teknologer inom alla utbildnings- och forskningsverksamheter inom järnvägsteknik vid svenska högskolor bjuds in för att delta i tävlingen. Vinnarna av årets examensarbetstävling är Caroline Hägglund och Oscar Jonsson från Luleå Tekniska Universitet med arbetet ”Tillståndsbaserat underhåll av spårväxlar genom statistisk processtyrning – En fallstudie enligt DMAIC”. Idag arbetar Oscar Jonsson på Trafikverket medan Caroline Hägglund har fortsatt arbeta med projektet på Sweco.

Framtidsarbete och förändringar

Under året inleddes ett arbete med att förnya verksamhetsplanen och kommunikationsarbetet. Något vi kommer berätta mer om framöver, men en sak vi redan nu kan berätta om är att vi under nästa år planerar att bjuda in alla medlemmar till betydligt mycket fler seminarier, webinarier, workshops och tillfällen att träffas (när omvärldsläget gör det lämpligt). Vi ser fram emot att träffa er snart.

Under året har det även skett en del förändringar på kansliet. Vi fick tacka Pia Lagerlöf för sitt mångåriga engagemang som generalsekreterare och allt hennes fantastiska arbete i att synliggöra och utveckla branschen. Därefter välkomnade vi dels Gabriel Modéus som ny generalsekreterare, men även det nya team på Teknikföretagens Branschgrupper som nu gemensamt sköter mycket av Swedtrains verksamhet. Kansliet består nu, förutom av Gabriel, av Anna Liljestrand, Teresia Holmqvist och Therese Premler Andersson

Nya medlemmar

I år har vi varit glada att välkomna tre nya medlemmar, Twindej, Rewson och Flexiwaggon. Än en gång, varmt välkomna till Swedtrain!

Slutligen vill vi önska alla medlemmar en god jul och tacka för allt engagemang under året.