2021, ett år av pandemi, möten & utveckling

Med vaccinets intåg i början av året växte också ett hopp om att äntligen få träffas fysiskt igen efter en lång tid av digitalt samarbete, för var det något positivt som pandemin förde med sig så var det kreativa lösningar på möten. Swedtrains senaste år har präglats av inspiration, nya idéer och ett fortsatt stort engagemang från gamla och rekordmånga nya medlemmar!

Möten och seminarier

Den första halvan året startade som för många andra med digitala möten och event men i augusti fick vi äntligen träffas fysiskt, hos WSP, på ett mingel när vi avslutade årets sommarpraktikprogram. Något som också kom att bli avsparken för en händelserik höst fylld med möten och event.

Swedtrain har under året också fortsatt med öppna styrelsemöten som gör det möjligt för alla medlemmar att påverka föreningen, lära nytt och dela vad som händer i järnvägsbranschen. Vi har under 2021 även startat upp nya möteskoncept men även återtagit Järnvägsdagen som låg vilande under 2020.

Årets kanske största nyhet var nog ändå den nya mötesplatsen Train & Rail som Swedtrain och Stockholmsmässan tagit initiativ till och som arrangeras 25 – 27 april 2023. Det blir en nordisk mötesplats för framtidens transporter av gods samt persontrafik på järnväg. Tillsammans med de viktigaste aktörerna på marknaden kommer såväl internationella som svenska utställare och besökare att kunna ta del av nyheter inom infrastruktur för rälsbunden trafik, logistik, transporter, teknik, digitalisering, hållbarhet och kompetensfrågor. Gensvaret har varit enormt och vi har fått med oss Tågföretagen, Svensk Kollektivtrafik, Swerig, Spårvagnsstäderna, FSJ och NJS som samarbetspartners.

Tech & Future

Under vårvintern 2021 presenterade Swedtrain det nya mötes- och seminariekonceptet Swedtrain Tech and Future. Ett nytt koncept där syftet är att lyfta tekniska innovationer och framtidsfrågor i Järnvägsbranschen med inspiration från vår egen såväl som andra branscher.

Inledde konceptet gjorde Claes Lindholtz, Kommunikationschef och tidigare Chef Affärsutveckling, Verksamhetsutveckling och Digital Transformation på SJ AB som pratade om deras arbete med att digitalisera SJ. Under året följde seminarier av Flexiwaggon, Colin Williams, Executive Enterprise Architect, IBM och Siemens. Avslutade gjorde Niklas Lindhardt, medgrundare och coach från Into The New, som talade om framtidens ledarskap.

Självklart tar vi även med oss och vidareutvecklar konceptet till nästa år där arbetsgruppen redan har påbörjat planeringen av talare och teman. Mer info kommer i början av nästa år.

Järnvägsdagen

Den åttonde Järnvägsdagen gick av stapeln den 24 november med över 200 deltagare. Temat för dagen var 2030 – vad väntar vi på? I år inledde slutkunderna Mathias Krümmel, vd PostNord och Pernilla Jonsson, vd IKEA Älmhult med sina perspektiv på branschen. Under dagen fick vi även höra bland annat tech-investeraren och framtidsspanaren Aurore Belfrage som menar att branschen måste bli modigare och att tekniken kommer bli en möjliggörare för hållbarhetstransformationen.

Efter att ha hört talarna så kan vi konstatera att vi kan lösa det mesta tillsammans, med vilja, samarbete och teknik.

Praktikprogrammet

Efter flera månader av planering och engagemang från arrangörerna anordnade Swedtrain för tredje året i rad ett praktikprogram tillsammans med Atkins, Alstom, Euromaint, Sweco, Twindej och WSP. Till vår stora glädje fick vi rekordmånga ansökningar från studenter runt om i Sverige och arbetsgruppen fick ett tämligen svårt beslut att fatta. Till slut valdes sex studenter ut från KTH och Lunds universitet,

Under sommaren fick studenterna i uppdrag att titta på hur järnvägens attraktionskraft kan förbättras, slutresultatet presenterades på avslutningsminglet för praktikprogrammet. Dessa går att läsa här och här.

Nu är annonsen ute för den fjärde omgången, men nu under det nya namnet Swedtrains Internship Program. År 2022 medverkar Alstom, Euromaint, Faiveley, SWECO, Twindej och WSP.

Examenspriset

Swedtrains examensarbetstävling syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor. Studenter som skrivit examensarbeten inom järnvägsteknik vid svenska högskolor bjuds in för att delta i tävlingen. I år tilldelade juryn priset till Mikael Glamheden som skrivit om stabilisering av mellanledet mellan banmatningen på utsidan av tåget och omriktaren inne i tåget. Sedan februari arbetar Mikael för Alstom som Control Specialist i Västerås där han också gjorde sin praktik under studierna.

Kommunikation och ny hemsida

Förra året inleddes arbetet med att förnya verksamhetsplanen och kommunikationsarbetet. Under 2021 har vi tagit arbetet vidare genom att tillsammans arbeta fram en strategisk kommunikationsplan med en tydlig vision och budskap att efterleva.

Under november lanserade också Swedtrain en ny hemsida som syftar till att lyfta våra medlemmars innovation, kompetens och tekniska lösningar. Vi har även arbetat med att bli ännu mer aktiva på vår sajt och på LinkedIn, en kanal som växt rejält under året.

Nya medlemmar

I år har vi varit glada att välkomna rekordmånga nya medlemmar, Solberga AB, Predge AB, Railify AB, Railway Metrics and Dynamic AB (RMD), PROSE AB, Midwaggon, Motion Control, U-Lift och Vysus. Varmt välkomna till Swedtrain!

Slutligen vill vi tacka alla medlemmar för ett stort engagemang under året och önska er alla en god jul och ett gott nytt år.