Swedtrain - järnväg är hållbar mobilitet

Swedtrain – Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, är branschorganisationen för företag som är verksamma inom Sveriges järnvägsindustrier, och bland våra medlemsföretag finns tillverkande, underhålls-, fastighets- och konsultföretag. Vårt uppdrag är att stärka medlemsföretagens och järnvägens konkurrenskraft.

Almedalen 2018

Välkommen till Swedtrains Seminarium 2/7 kl: 14.30 och 3/7 kl: 8.00

Swedtrains examenstävling

Vinnaren i årets tävling utsedd!

Bli medlem

Vill du veta mer om medlemskap i Swedtrain och hur du blir medlem?

UNIFE

Swedtrain är medlemmar i den europeiska bransch-organisationen UNIFE.

Järnvägsdagen

12 november arrangeras årets Järnvägsdag

Framtidens järnväg - Film

Se filmerna om Höghastighetsbanan bygger Sverige Starkare och Gods på järnväg stärker Sveriges konkurrenskraft