Bli medlem

SWEDTRAIN verkar för att stärka järnvägen och järnvägssektorns funktion och utveckling. Vi arbetar i samverkan med andra aktörer i branschen för att skapa goda förutsättningar för forskning, effektiva processer och tydliga spelregler för industrin och järnvägssektorn. Vår organisation verkar ständigt för att främja våra medlemmars och branschens gemensamma intressen.

Ett medlemskap i SWEDTRAIN erbjuder:

  • Ett värdefullt nätverk och branschforum med möjlighet att diskutera aktuella frågor och gemensamma intressen.
  • Omvärldsbevakning av nyheter, remisser, direktiv och beslut som kan påverka din organisation.
  • Lobbyarbete och dialog med myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.
  • Medlemskap i Europaorganisationerna UNIFE, där vi har möjlighet att påverka beslut på EU-nivå som berör järnvägsindustrin i Sverige.
  • Samarbete med skolor och universitet för att skapa en attraktiv bransch och förbätra kompetensförsörjningen till ditt företag.

SWEDTRAIN är branschorganisationen för företag som är verksamma inom Sveriges järnvägsindustrier, och bland våra medlemsföretag finns tillverkande, underhålls-, fastighets- och konsultföretag. Vårt uppdrag är att stärka medlemsföretagens och järnvägens konkurrenskraft.

SWEDTRAIN är en icke vinstdrivande organisation. Som medlem betalar man en medlemsavgift och en serviceavgift. Om medlemskap och avgifter